Materiały edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych Technik masażysta

Darmowe szkolenie

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach policealnych i zawodowych. Zakres przedmiotowy opracowanych materiałów obejmuje aż 8 różnych kierunków, spośród których jednym jest Technik masażysta. Kurs zawiera lekcje ze wszystkich teoretycznych przedmiotów wymaganych na tym kierunku. Te przedmioty to:
 • Anatomia z fizjologią
 • BHP
 • Język migowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Propedeutyka zdrowia
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Zarys fizjoterapii
Cele i korzyści:
Materiały edukacyjne przekazują wiedzę merytoryczną i pomagają w realizacji zakładanych celów dydaktycznych. Ponadto kursy zawierają ćwiczenia, quizy i testy, które aktywizują słuchaczy oraz pomagają im w utrwalaniu wiadomości i sprawdzaniu swojej wiedzy. Słuchacz, samodzielnie korzystając z materiałów, zdobywa wiedzę wymaganą w danym zawodzie.
Grupa Docelowa:
Słuchacze kierunku Technik masażysta, którzy mogą korzystać z materiałów edukacyjnych podczas lekcji obowiązkowych lub samodzielnie w ramach pracy własnej, zdalnie z domu.