Materiały edukacyjne dla nauczycieli szkół ponadlicealnych - zawodowych

Darmowe szkolenie

W ramach realizacji projektu „Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy” powstały materiały edukacyjne i szkoleniowe przeznaczone do wykorzystania w szkołach policealnych i zawodowych. W celu przygotowania nauczycieli do wykorzystywania tychże materiałów w pracy ze słuchaczami, przygotowaliśmy szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Szkolenie składa się z dwóch elementów:
  • E-kurs „Efektywne wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w dydaktyce”
  • Bank zadań i ćwiczeń z metod aktywizujących
Cele i korzyści:
Korzystając ze szkolenia:
  • poznasz zalety stosowania e-learningu w szkołach policealnych
  • poznasz istotne pojęcia związane z nauczaniem zdalnym
  • nauczysz się planować proces nauczania zgodnie z Cyklem Uczenia się Kolba, łącząc nauczanie zdalne ze stacjonarnym, a także poznasz praktyczne przykłady planowania lekcji z wykorzystaniem platformy
  • nauczysz się korzystać z ważnych i przydatnych funkcji platformy do nauczania zdalnego
  • nauczysz się komunikować z innymi użytkownikami platformy
  • poznasz praktyczne sposoby wykorzystywania gotowych zasobów edukacyjnych oraz nauczysz się dodawać na platformie własne materiały
  • nauczysz się kontrolować postępy nauczania słuchaczy
Grupa Docelowa:
Nauczyciele szkoły policealnej, korzystający z platformy e-learningowej.