Linuks jako bezpłatna alternatywa Windowsa - podstawy obsługi systemu

4000 PLN brutto

  1. Podstawowe zadania w Linuksie : środowiska graficzne GNOME, KDE, dostęp do wiersza poleceń z poziomu środowiska graficznego
  2. Uzyskiwanie pomocy: strony podręcznika man, strony podręcznika info, realease notes i white papers, pomoc w środowisku graficznym, pomoc w zasobach www
  3. Zarządzanie linuksowym systemem plików: standard hierarchii linuksowego systemu plików (FHS), typy plików, zarządzanie katalogami z wiersza poleceń i programu Nautilus, tworzenie i przeglądanie plików, praca z plikami i katalogami, wyszukiwanie plików, przeglądanie zawartości plików, pozostałe operacje na plikach w programie Nautilus
  4. Praca w konsoli tekstowej: poznanie powłoki wiersza poleceń, wykonywanie poleceń w wierszu poleceń, zmienne i aliasy, składnia poleceń i znaki specjalne, przekierowania i potoki
  5. Administracja Linuksem z poziomu YaST: poznanie narzędzia YaST, rola SuSEconfig, konfiguracja sieci
  6. Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami: zarządzanie użytkownikami i grupami z poziomu YaST, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników, zarządzanie użytkownikami i grupami z poziomu wiersza poleceń, zarządzanie przynależnością i uprawnieniami plików, bezpieczeństwo systemu plików, listy kontroli dostępu (ACL) w systemie plikowym
  7. Linuksowe edytory tekstu: przegląd linuksowych edytorów tekstu, edytor vi, edytor GNU emacs
  8. Zarządzanie oprogramowaniem w systemach linux: wstęp do zarządzania oprogramowaniem, zarządzanie repozytoriami narzędziem zypper, zarządzaniem pakietami RPM, zarządzanie oprogramowaniem serwerowym przy użyciu YaST, zarządzanie oprogramowaniem desktopowym przy użyciu YaST i PackageKit, aktualizacje i patche, zarządzanie oprogramowaniem apt